Publikační činnost

Přestavba myšlení na historických základech

Ve své práci navazuji na podnikohospodářskou tradici svých předků (více informací).