Publikační činnost

Úvahy a projevy

Z velkého počtu článků a esejí týkajících se evropských integračních procesů jsou na tomto místě uvedeny ty nejzásadnější:

Pavlák, M. Evropská měna. In Mezinárodní politika, 1996, roč. 20. č. 3, s. 25 - 26, ISSN 0543-7962

Pavlák, M. Konkurenceschopnost českých firem v evropské hospodářské soutěži. In Evropské dokumentační středisko Univerzity Karlovy. Infromace z Evopy. Řada A – Evropská unie, 1997, č. 9 (52), s. 5 - 8, ISSN 1210-163X

Pavlák, M. Češi v procesu evropské integrace. In Pohledy, 1997, roč. 5 č. 5, s. 16 – 19

Pavlák, M. Historická šlechta a české státní právo. In Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997, roč. 13. č 74, s. 101 – 105, ISSN 0862 – 091 X

Pavlák, M. SMES - Enterpreneurial Challenge for 21st Century. In E + M. Economics and Management, 2001, roč. 4. č. Special issue, s. 55 - 57, ISSN 1212-3609

Pavlák, M. SME's Business Development. The Sector's Perspectives in the Czech - German Border Region. In Sozialwissenschaftliche Kontexte der europaischen Integration. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. s. 169 - 176. ISBN 80-7040-579-1

Pavlák, M. Česká společnost a evropská otázka. In Ekonomika a občan v procesu integrace. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. s. 351 - 355. ISBN 80-7044-423-1

Pavlák, M. Politická organizace střední Evropy v 1. pol. 21. století - skutečnost nebo iluze?. In Sborník příspěvků z XXXV. vědecké konference Systémové inženýrství SI 2003. Pardubice: Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2003. s. 170 - 175. ISBN 80-7194-559-5

Pavlák, M. Evropa vlastí či Vlast Evropa?. In Sborník z mezinárodní konference. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2003. s.72-75. ISBN 80-248-0430-1

Pavlák, M. Prostřednictvím regionální spolupráce ke sjednocené Evropě regionů. In Na cestě k evropské identitě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2004. s. 132 - 137. ISBN 80-86708-01-2