PKMC JAZYKOVÁ ŠKOLA

Cizí jazyky jako psychologická terapie v pohodě při kávě nebo čaji

PKMC

Cizí jazyky jako psychologická terapie v pohodě při kávě nebo čaji

KURZY V CHEBU

Jazyky otevírají obzory

Jazyková škola PKMC je zaměřena na budování mostů mezi evropskými národy na základě posilování jazykových kompetencí a poznání interkulturní komunikace. Naše výuka trvá 60 minut, avšak Vy zaplatíte nejvýše pouze tržní cenu za standardní jazykovou výuku v rozsahu 45 minut. Počet hodin výuky týdně není pevně stanoven, odvíjí se pouze od přání klienta a časových možností lektora. Během výuky Vám zajistíme přátelské prostředí a nabídneme černou kávu nebo čaj. Toto občerstvení je zahrnuto v ceně kurzu. Získáte zdarma studijní materiály.

Uchazečům o práci v Německu bude navíc nabídnuto zpracování strukturovaného životopisu a motivačního dopisu.


Více informací
schedule
Vyberte si dobu výuky
trending_up
Zvolte si individuální tempo výuky
create
Určete si konkrétní náplň výuky

PROFIL LEKTORA

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Specializuje se na poradenství v oblasti personálního řízení malých a středních podniků. Mezi jeho další podnikatelské aktivity patří zprostředkování finančních produktů, výuka cizích jazyků (angličtina, francouzština, němčina a ruština) a realitní služby. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a je držitelem titulů Ing. (Fakulta obchodní, 1987 - Mezinárodní ekonomické vztahy) a Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská, 2003 - Ekonomika a management).

V letech 2006 - 2010 působil ve funkci proděkana pro vnější vztahy Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2002 - 2003 a 2004 - 2005 byl předsedou Akademického senátu na téže fakultě.


Více informací