PROFIL LEKTORA

PROFIL

01

Profesní zaměření a vzdělání

Dr. Pavlák vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a je držitelem titulů Ing. (Fakulta obchodní, 1987 - Mezinárodní ekonomické vztahy) a Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská, 2003 - Ekonomika a management).

Od roku 1996 publikuje a přednáší podnikohospodářskou problematiku. Svou lektorskou práci na domácích i zahraničních univerzitách a vysokých školách opírá o praktické zkušenosti. V letech 1990 a 1995 vykonával manažerské funkce (obchodní ředitel Grandhotelu PUPP, a.s, ekonomický ředitel Západočeského divadla v Chebu). V roce 1991 se však také nechal zaměstnat jako dělník ve skladu podniku na výrobu kol Eska, a.s, aby poznal organizaci skladového hospodářství v praxi.

V letech 2006 - 2010 působil ve funkci proděkana pro vnější vztahy Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2002 - 2003 a 2004 - 2005 byl předsedou Akademického senátu na téže fakultě.

Je autorem a spoluautorem odborných publikací z oblasti podnikového řízení.

Od roku 1997 je členem KMU-Circle HSG, Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen, Universität St.Gallen.

V roce 2003 založil Středisko evropských ekonomických studií a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR realizoval projekt prvního Eurobodu v ČR. (Tiskové zprávy zde).

V letech 2002 - 2004 byl členem Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje (jmenovací dekret).

Za humanitární činnost a charitativní práci mu byl v roce 2008 udělen Kříž Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Tento řád spolupracuje ve Francii v úplné shodě a se vzájemným uznáním s Légion d’Honneur, Čestnou legií, jež je vládou Francouzské republiky pověřena evidencí a správou čestných titulů a hodností.

Vychován byl v česko-německém bilingvismu. Jedna z praprababiček měla původ se vzdálenějšími francouzskými kořeny. Část příbuzenstva své kořeny odvozovala z Pobaltí, tehdejší součásti Ruského impéria.

02

Studium v zahraničí

1991

École de Gestion et de Commerce, Angouleme

1992

Royal National Theatre, London

1993

The Amsterdam Summer University, Amsterdam

1994

École de Travaux Publics, Lyon

1996 - 1997

HSG Universität St. Gallen

1997

Wirtschaftsuniversität Wien

1998

Wirtschaftsuniversität Wien

1999

Université de Limoges IUT, Limoges
Université Montpellier II

2000

École Supérieure de Commerce, Amiens
The Louvain Institute for Ireland in Europe, Louvain

2008

University of Huddersfield
Uralská státní ekonomická univerzita v Jekatěrinburgu
Uralská státní univerzita Gorkého v Jekatěrinburgu

2009

University of Huddersfield

2010

International School of English, Malta
03

Studijní cesty po Dálném Východě

2004

Jihovýchodní Čína a Hong-Kong – regionální výzkum (5 týdnů)

2005

Severovýchodní Čína a Vnitřní Mongolsko - regionální výzkum (5 týdnů)

2007

Vietnam – Hanoi University of Technology – regionální výzkum (5 týdnů)

2008

Japonsko – University of Kumamoto; University of Gifu – navazování bilaterálních smluv (2 týdny)

2009

Jižní Korea – SOGANG University (Seoul); HANKUK University for Foreign Studies (Seoul); KYUNG HEE University – School of Management (Seoul) – navazování bilaterálních smluv (2 týdny)
04

Pedagogická činnost v zahraničí

2018

Haute École Économique et Technique, Bruxelles

2019

HAUTE ÉCOLE ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE, LOUVAIN – LA - NEUVE
05

Vybrané zprávy ze zahraničního tisku

1991 (12. dubna)

Sud Ouest

2003 (3. / 4. května)

Hofer Anzeige